طول کلید رمزگذاری در VPN خرید شده به چه اشاره دارد؟

طول کلید رمزگذاری در VPN خرید شده به چه اشاره دارد؟

رمزنگاری در سرویس VPN خرید شده به چه معناست؟

key-lenght

طول کلید در مورد خرید VPN معمول ترین راه تعیین مدتی است که یک رمز شسکته خواهد شد، زیرا در این رمز نگاری از یک تعداد صفر و یک به صورت رمز استفاده شده است. به طور مشابه، ساده ترین راه حمله روی یک رمز شناخته شده است به عنوان یک نیروی محاجم (یا کلید جستجو جامع)، که شامل تلاش هر ترکیب است تا زمانیکه کلید صحیح پیدا شود.

رمزنگاری استفاده شده توسط ارائه دهنده VPN همواره بین طول کلید 128 و 256 بیت است (با سطوح بالاتر استفاده برای احراز هویت داده ها)، اما این به چه معنا است و واقعا رمز نگاری 256 بیت قوی تر از رمزنگاری 128 بیتی است؟

بررسی هر کدام از رمزنگاری ها:

یک کلید رمز 128 بیت نیاز به عملیات 3.4×10(38) برای قابلیت اعتماد دارد

در 2011 سریعترین ابر رایانه در جهان (کامپیوتر Fujitsu K در ژاپن) قادر بود با سرعت 1O.51 پردازش کند. تقریبا یک میلیارد سال برای کرک یک کلید 128 بیتی AES زمان می برد.

قدرتمندترین ابر رایانه در جهان NUDT Tianhe-2 در چین است. تقریبا 3 بار سریعتر از Fujitsu K است، کرک کلید رمز آن تقریبا یک سوم از یک میلیارد سال طول می کشد.

همچنان نیز زمانی طولانی نیاز است تا بتوان آن را شکست.

با وجود خرید کریو VPN تعداد عملیات مورد نیاز برای حمله به یک رمز 256 بیتی تقریبا به تعداد اتم های موجود در جهان است!

تا زمان افشاگری های اخیر ادوارد اسنودن، به طور کلی فرض می شد که رمزنگاری 128 بیتی در عمل غیر قابل کرک شدن است . این تئوری هنوز صحیح است اما در مقیاس گسترده از منابع؛ به نظر می رسد NSA رمزنگاری ها را متزلزل کرده است .

لازم به ذکر است که دولت US از رمزنگاری 256 بیتی برای حفاظت داده های حساس استفاده می کند. با این حال، روشهای استفاده شده AES است .

رمز

در حالیکه طول کلید رمزنگاری اشاره به تعداد اعداد خام مورد نظر دارد، رمزها ریاضیات استفاده شده برای انجام رمزنگاری است و نقاط ضعف آن که اغلب موجب شکستن رمزنگاری است در این الگوریتم ها است و نه در طول رمزنگاری.

متداولترین رمزهای که به احتمال زیاد با VPN مواجه شوند Blowfish و AES است. علاوه بر این، RSA برای رمزگذاری و رمزگشایی یک کلید رمز استفاده می شود و SHA-1 و SHA-2 به عنوان یک تابع هس برای احراز هویت داده ها به کار می رود.

AES در حال حاضر به عوان قوی ترین رمز برای استفاده کریو VPN خرید شده در نظر گرفته شده است.

خرید VPN و خرید کریو در parsvpn.net