اتصال امن دفاتر را با Site-to-site VPN بدست آورید

اتصال امن دفاتر را با Site-to-site VPN بدست آورید

VPN سایت به سایت چگونه کار می کند؟

site-to-site

VPN سایت به سایت به دفاتر در مکان های ثابت متعدد اجازه ایجاد اتصالات امن با همدیگر روی شبکه عمومی مانند اینترنت را می دهد. خرید Site-to-site VPN شبکه شرکت را گسترش می دهد و منابع کامپیوتر ها از یک مکان را برای کارکنان در مکان های دیگر در دسترس می کند. یک مثال از شرکتهایی که نیاز به Site-to-site VPN دارند برای شرکت های در حال رشد با ده ها دفتر در سراسر جهان است.

اتصال Site-to-site VPN به دفاتر شعبه اجازه می دهد تا از اینترنت به عنوان یک کانال برای دسترسی به اینترنت دفتر اصلی استفاده کنند.

دو نوع از VPN های سایت به سایت وجود دارد:

مبتنی بر اینترنت– اگر یک شرکت یک یا بیش از یک مکان از راه دور دارد که تمایل به پیوستن به یک شبکه خصوصی واحد را دارد، آنها می توانند یک VPN اینترانت ایجاد کنند تا هر LAN جداگانه را به یک WAN واحد متصل کند.

مبتنی بر اکسترانت– هنگامیکه شرکت یک رابطه نزدیک با شرکت دیگری دارد (مانند شریک، تامین کننده یا مشتری) در اینجا می توان یک VPN اکسترانت ایجاد کرد که LAN های آن شرکت ها را به هم متصل کند. این کریو VPN اکسترانت به شرکت ها اجازه می دهد به صورت امنی با همدیگر کار کنند و محیط شبکه را به اشتراک بگذارند در حالیکه از دسترسی به شبکه های داخلی جداگانه جلوگیری می کنند.

اگرچه هدف از خرید کریو VPN سایت به سایت متفاوت از دسترسی از راه دور VPN است، می تواند برخی نرم افزارها و تجهیزات یکسان را انتخاب کند. در حالت ایده آل، خرید VPN سایت به سایت باید نیاز هر کامپیوتر برای اجرای نرم افزاری کلاینت VPN را بر طرف سازد حتی اگر روی یک VPN دسترسی از راه دور باشد.

اکنون که شما دو نوع از VPN ها را می شناسید، و زمان اقدام برای خرید کریو و خرید VPN از ارائه دهنده قابل اعتماد است و می توانید از داده های خود بر روی VPN در هر جایی محافظت نمایید.

خرید VPN و خرید کریو در parsvpn.net